انواع رنگ‌ها💢

برای مشاهده انواع رنگ ها ماوس خود را بر روی دسته بندی دلخواه حرکت دهید

برای مشاهده انواع رنگ ها دسته بندی دلخواه را انتخاب کنید

Edit Content

قرمز

اکسید آهن

(RED CONINOR)

قرمز

E-172 - C.I.77491

کاربرد در صنایع آرایشی و دارویی

توضیحات تکمیلی

زرد

اکسید آهن

(YELLOW CONINOR)

زرد

E-172 - C.I.77492

نوع رنگ: آرایشی و دارویی

توضیحات تکمیلی